ת/524 תחקור 14 תלמידים

מזכר
אל: רמ"ח            תאריך: 11/12/2006*
מאת: 540XX רס"ב יעקב דרבינובסקי
הנדון: זכ"ד / תחקור

היום בסביבות 11:00 תחקרתי את נבx יובx לדבריו נחקר ומסר עדות אתמול, שאלתי אותו אם יש לו מה להוסיף או לחדש וטען שלא שאלתי היכן היה בסוף שבוע האחרון טען שהיה במעלה גמלא ביום הרצח ראה את תאיר בסביבות שעה 13:00 במבנה אמר לה שלום היא היתה לבד.

רס"ב יעקב דרבינובסקי


מזכר
אל: רמ"ח            תאריך: 11/12/2006
מאת: 540XX רס"ב יעקב דרבינובסקי
הנדון: זכ"ד / תחקור

היום בשעה 15:40 תחקרתי את קריסטיxx ז'וx מכיתה ז'3 שבאותו יום רביעי 06/12/2006 למדה חוג תאטרון בבניין החטיבה י', בכיתת תאטרון בשעה שישית ושביעית, כשהסתיימה השעה השישית בשעה 12:50 יצאו להפסקה, בשיעור השישי תאיר היתה בכיתה, גם היא לומדת תאטרון וכשיצאו להפסקה הלכה לחטיבה ז לשחק אם חברותיה ולא ראתה יותר את תאיר ז"ל, תאיר לא חזרה לשיעור השביעי ולא ראתה אותה יותר, לדבריה לא שמעה רעש או ראתה דברים חשודים בסיום השיעור השביעי בשעה 14:50 הלכה הביתה.
בשבת נסעו לנתניה לביית סבתה.

רס"ב יעקב דרבינובסקי


מזכר
אל: רמ"ח            תאריך: 11/12/2006
מאת: 540XX רס"ב יעקב דרבינובסקי
הנדון: זכ"ד / תחקור

היום בשעה 13:50 תחקרתי את יהx גולx מכיתה ט'6* ת.-ז 0204133XXX  לדבריו ביום רביעי 06/12/2006 למד עד שעה 15:30 לא זוכר היכן היה בהפסקות ועם מי, אם בכיתה או בחוץ, לא הכיר את המנוחה תאיר כי רק השנה התחיל ללמוד בבית הספר הזה, לא ראה או שמע דבר חשוד ובסוף השבוע היה בבית בבני יהודה.
שמע* על המקרה לדבריו ראה באינטרנט באותו יום רביעי

רס"ב יעקב דרבינובסקי


מזכר
אל: רמ"ח            תאריך: 11/12/2006
מאת: 540XX רס"ב יעקב דרבינובסקי
הנדון: זכ"ד / תחקור

היום בשעה 13:30 תחקרתי את דניאx ויינx מכיתה ט4 ת"ז 03080XXXXXX, ולדבריו ביום רביעי 06/12/2006 למד עד סוף שעה תשיעית 15:30, בהפסקה של 12:50 יצאו להפסקה וישב עם חברים

  1. בx ברמx
  2. בx שמיx
  3. אלוx בריxx
  4. ואלxx קדx

בספסלים בקומת קרקע בספסלים* ולא ראו את המנוחה תאיר ראדה.

לדבריו בהפסקה של שעה 10:00 בבוקר היא היתה בכיתה שלהם ט' ולדבריה* הוא ידיד שלה ותאיר דלוקה על סתיx אוחxx וכנראה שלא מתאים לו עכשיו הקשר הזה.

בשעה 13:10 נכנסו לכיתה ולא ראה בסביבה את תאיר, או אנשים חשודים ולא שמע רעש חשוד לדבריו בסוף שבוע היה בבית בקצרין.

רס"ב יעקב דרבינובסקי


מזכר
אל: רמ"ח            תאריך: 11*/11/2006
מאת: 540XX רס"ב יעקב דרבינובסקי
הנדון: זכ"ד / תחקור

היום בשעה 10:40 תחקרתי את הדx אהרוניxx ת"ז 03082XXXXX בקשר למקרה הרצח.

לדבריה היתה ביום הרצח עד שעה תשיעית, סיימה ללמוד ונסעה בהסעה הביתה* כשבהפסקה בין שמינית לתשיעית הלכה לקפיטריה לאכול יחד עם יובx נאוx וארבx רוטxx, לא שמעו או ראו דבר חשוד

מכירה את המנוחה אך לא היה לה קשר איתה מאחר וחזרה מארבע שנים ברומניה
בשישי שבת האחרון היתה באניעם.

רס"ב יעקב דרבינובסקי


מזכר
אל: רמ"ח            תאריך: 11*/11/2006
מאת: 540XX רס"ב יעקב דרבינובסקי
הנדון: זכ"ד / תחקור

היום בשעה 11:15 תחקרתי את שיx שמxx, לדבריה היתה בבית הספר באותו יום של הרצח עד סוף שעה תשיעית.
למדה באותה קומה של השירותים שם קרה הרצח אך לא שמעה או ראתה דבר חשוד, לדבריה רק השנה התחילה ללמוד בבית הספר ולא מכירה את תאיר ברמה של היכרות רק בפנים.
לדבריה היתה בסוף שבוע בנאות גולן.

רס"ב יעקב דרבינובסקי


מזכר
אל: רמ"ח            תאריך: 11*/11/2006
מאת: 540XX רס"ב יעקב דרבינובסקי
הנדון: זכ"ד / תחקור

היום בשעה 11:30 תחקרתי את טרx בx לדבריה ביום הרצח למדה עד שעה תשיעית בהפסקה שבין שמינית לתשיעית הלכה עם חברות לשירותים מאחר וביקשו ממנה שתתלווה אליהם, לא ראתה או הבחינה במשהו מיוחד, ולא זוכרת אם נכנסה לשירותים או חיכתה בחוץ

לדבריה היתה בסוף שבוע בביתה בקצרין

רס"ב יעקב דרבינובסקי


מזכר
אל: רמ"ח            תאריך: 11*/11/2006
מאת: 540XX רס"ב יעקב דרבינובסקי
הנדון: זכ"ד / תחקור

היום בשעה 11:40 תחקרתי את אוx אליxx מכיתה ט'5  ת"ז 03080XXXXX לדבריו ביום הרצח למד עד סוף שעה תשיעית בקומה ראשונה מתמטיקה הקבצה א
בהפסקות נשאר בכיתה ולא יצא כי חברים שלו מהקבצה ב הלכו הביתה, לא שמע או ראה דבר חשוד, לדבריו לא מכיר את תאיר רק הכרות שטחית בפנים, אין לו דיבור איתה, בעבר למדה עם אחיו לא יודע מי יכל לעשות דבר כזה ובסוף שבוע הוא היה בבית בקצרין.

רס"ב יעקב דרבינובסקי


מזכר
אל: רמ"ח            תאריך:
12/12/2006

מאת: 540XX רס"ב יעקב דרבינובסקי
הנדון: זכ"ד / תחקור

היום בשעה

היום בשעה 11:10 תחקרתי את ניצx סבx מכיתה ט5.
לדבריה באותו בוקר 06/12/2006 ביום רביעי ראתה את תאיר ראדה נכנסת לבית הספר, ולאחר מכן לא ראתה אותה באותו יום.

את תאיר מכירה מתחילת שנה מאחר ורק השנה התחילה ללמוד בנופי גולן, באותו יום למדה עד שעה 15:30, לא שמעה ולא ראתה כלום, בהפסקות לא ראתה את תאיר ובסוף שבוע רק בשבת ביקרה אצל סבתא בעמק חפר במושב אחיטוב עם בני משפחתה.
לא שמעה או ראתה דבר חשוד באותו יום רביעי.

רס"ב יעקב דרבינובסקי


מזכר
אל: רמ"ח            תאריך:
12*/12/2006

מאת: 540XX רס"ב יעקב דרבינובסקי
הנדון: זכ"ד / תחקור

היום בשעה 13:05 תחקרתי את אמנxx לוx מכיתה ט'6 לדבריו ביום רביעי 06/12/2006 לא היה כלל בבית הספר נופי גולן, באותו יום נסע עם אימו לירושלים לבית ספר למדעים ואומניות ליום פתוח ועל הרצח שמע באוטובוס בדרך חזרה לכנף מאימו ששמעה זאת מאביו טלפונית.
את תאיר ראדה לא הכיר באופן אישי רק בפנים, לא ידוע לא* מי רצח אותה ולמה, בסוף שבוע היה בכנף. 

רס"ב יעקב דרבינובסקי


מזכר
אל: רמ"ח            תאריך: 12/12/2006
מאת: 540XX רס"ב יעקב דרבינובסקי
הנדון: זכ"ד / תחקור

היום בשעה 11:50 תחקרתי את שגx בנx  ת"ז 3023XXXXX מכיתה ט2.
לדבריו הוא ידיד קרוב של המנוחה תאיר ראדה ז"ל, ביום רביעי 06/12/2006 ראה את תאיר ראדה בשעות הבוקר, ופעם אחרונה ראה אותה בהפסקה בין שיעור שישי לשביעי ישבה בפרגולה ליד בנין כיתות ט' י' היא ישבה עם חברות וחברים, הרבה לא זוכר שמות, דיבר איתה.
ולאחר מספר דקות הלך למרכז מסחרי עם עידx רצאxx ומיכאx מיגxx* ועוד ילד שהוא לא זוכר את שמו, מאחר והיה לו שיעור חופשי בשעה שביעית

תאיר נשארה לשבת בפרגולה עם חברה וכשחזר בסיום שיעור שביעי לא ראה אותה בהפסקה, ולאחר מכן נכנס* לשיעור שמיני ותשיעי ולא ראה יותר את תאיר לדבריו לא יודע מי רצח את תאיר ולמה.
מדובר בילדה אהובה.
לדבריו בסוף שבוע לא נסעו לבקר משפחה. 

רס"ב יעקב דרבינובסקי


מזכר
אל: רמ"ח            תאריך: 12/12/2006
מאת: 540XX רס"ב יעקב דרבינובסקי
הנדון: זכ"ד / תחקור

היום בשעה 15:15 תחקרתי את עידx לוטx לדבריו באותו יום רביעי 06/12/2006 למד עד שעה 15:30 ראה את תאיר ראדה בהפסקת שעה 10:00 ליד חטיבת ביניים לא זוכר אם הייתה עם מישהו ומאז לא ראה אותה, לא שמע דבר ולא ראה דבר, בסוף שבת היה בבית בקצרין.

רס"ב יעקב דרבינובסקי


מזכר
אל: רמ"ח            תאריך: 12/12/2006
מאת: 540XX רס"ב יעקב דרבינובסקי
הנדון: זכ"ד / תחקור

היום בשעה 14:00 תחקרתי את אלכx דוx מכיתה ט'5, לדבריו לא מכיר את ראדה תאיר בכלל, מוסר שיש לו חברים אחד מכיתתו דניאx קרנxx ושני חברים מכיתה ט'3 סשx פבצ'ינxx ופטרסxx טאצ'xx שרק איתם הוא בקשר.
ביום רביעי 06/12/2006 למד עד שעה 15:30, בהפסקות היה בכיתה רק בהפסקה בין שיעור שמיני לתשיעי הלך למזנון עם דוx שלמx, לא שמע או ראה דבר חשוד.
בסוף שבוע היה בבית בקצרין. 

רס"ב יעקב דרבינובסקי


מזכר
אל: רמ"ח            תאריך:
12/12/2006

מאת: 540XX רס"ב יעקב דרבינובסקי
הנדון: זכ"ד / תחקור

היום בשעה 13:30 תחקרתי את רx רביx, מכיתה ט3 לדבריו את תאיר מכיר באופן שטחי אין לו קשר איתה.

ראה אותה בהפסקות באותו יום הלך הביתה בשעה 13:00 לא ראה את תאיר כשהלך הביתה
לדבריו בשיעור שביעי היה להם שעה חופשית ולא הרגיש טוב לכן הלך הביתה בסיום שיעור שישי בשעה 13:00, ולא נכנס לשיעור מתמטיקה שיעור שמיני ותשיעי.

לא יודע מי רצח את תאיר ולמה
בסוף שבוע היה בביתו בקצרין ולא יצא

רס"ב יעקב דרבינובסקי


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3