ת/557 זכ"ד הפעלת עמדת עבודות מ.ט. מיום 19/12/06 בין רומן לאלכסנדר סטיז'בסקי – עד תביעה צי.אר

19/12/2006
אל: רמ"ח
מאת: רס"ב ציון ארביב   תיק מס' 1010/06
הנדון: זכ"ד

היום נתבקשתי מרפ"ק איציק שמועני להפעיל את עמדת המ.ט וזאת בכדי לתעד את השיחה בין העצור רומן זדורוב לבין רפ"ק אלכסנדר סטריז'בסקי (מ.ט מספר 172/5 גליל). אך קלטת אודיו לא הייתה בעמדה והופעל קלטת ווידאו לתיעוד עד אשר הובא קלטת אודיו והוכנסה לטייפ.

רס"ב ציון ארביב
תשאול גליל


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3