ת/563 דוחות תשאול תלמידים (9 דוחות)

14/12/2006
אל: רמ"ח  וראש צחמ
מאת: רס"ב ציון ארביב
הנדון: תחקור

שם: תמיx  משפחה: וולx כיתה יא 2

יודע ממה שמספרים שזה קרה בין שעה שביעית לתשיעית כך סיפרו ילדים. לא הכיר את המנוחה, באותו יום עזב את בית הספר סמוך לשעה 13:50 ועלה להסעה, לא היה באותו אגף בו אירע הרצח.

לא ידוע לו על שום סיכסוך של תאיר

ארביב


14/12/2006
אל: רמ"ח / ראש צחמ
מאת: רס"ב ציון ארביב
הנדון: תחקור

שם: אסתx משפחה: עמx כיתה יא 2

לא הכירה את תאיר כלל, לא ידוע לה כלל על סכסוכים או שמועות על סיכסוכים היתה בבית הספר באותו יום עד השעה 15:30 עת עלתה להסעה, לא הגיע* כלל לאגף בו ארע הרצח.
טוענת שקשה לה לחשוב שמישהו מהשכבה בה לומדת עשה את הרצח ונראה שזה אדם רק מבחוץ שעשה זאת.

ארביב


14/12/2006
אל: רמ"ח / ראש צחמ
מאת: רס"ב ציון ארביב
הנדון: תחקור

שם: לירוx משפחה: אמסלx כיתה יא 2, קצרין.

הגיע* לבית הספר ביום הרצח למדה עד השעה 15:30 שיעור אחרון מתמטיקה.
הגיע* לאגף בו אירע הרצח סמוך לשעה 12:00 בכדי לצלם משהו.
לא נכנסה כלל באותו יום לשירותים.
לא יודעת על סיכסוכים שהיו לתאיר, בגדר השמועות טוענת שאמרו כי היה מישהו שאיים עליה בטלפון אם היא לא תצא איתו.

ארביב


14/12/2006
אל: רמ"ח  / ראש צחמ
מאת: רס"ב ציון ארביב
הנדון: תחקור

שם: שירx משפחה: שנx כיתה יא 1

ביום המקרה היתה בבית הספר עד השעה 14:45 לערך עזבה יחד עם שקx דרורx ומוx כהx למרכז העיר, לא היתה כלל בשירותים.
באותו יום הרצח לא ראתה את תאיר באותו יום.
מה שנאמר בבית הספר שתאיר היתה כנראה עדה לעסקת סמים שלא היתה צריכה לראות.

ארביב


14/12/2006
אל: רמ"ח / ראש צחמ
מאת: רס"ב ציון ארביב
הנדון: תחקור

שם: עמיx משפחה: זיx כיתה יא 1

ביום המקרה היה בלשכת גיוס, לא הכיר את תאיר, יודע משיחה בבית שאימו הכירה אותה, מאחר וביסודי היתה המחנכת שלה, השמועות אומרות שזה בחור מחצור, מקצרין, מגדל.

שם: ספיx שם משפחה: עוקבx  (מגדל)

 היתה בבית הספר עד השעה שביעית בו סיימה את הלימודים סמוך לשעה 13:50, לא היתה באגף בו אירע הרצח, השמועות הם שילדים מחצור עשו את זה, לטעמה זה נער או בחור שהכיר את בית הספר, לא הכירה את תאיר כלל.

ארביב


14/12/2006
אל: רמ"ח / ראש צחמ
מאת: רס"ב ציון ארביב
הנדון: תחקור

שם: שילx משפחה: אנשx יא2

הכיר את תאיר, לא היה בינהם דו שיח, ידע שהיא גרה בקצרין, היה בבית הספר עד השעה שישית עת הלך לאימון בקרית שמונה השעה היתה 13:40*, לא היה באגף בו אירע הרצח כלל.לא ידוע על סיכסוך שהיה בין תאיר לאנשים.

שם: אבx משפחה:  שטרx     יא2  בני יהודה

מכירה את תאיר בפרצוף, אין דו שיח בינהם, ביום הרצח הייתה בבית הספר ולמדה עד שעה שביעית 13:50 לא היתה באגף בו אירע הרצח, לא יודעת על שום סיכסוך של תאיר בין תלמידים

ארביב


.14/12/2006
אל: רמ"ח / ראש צחמ
מאת: רס"ב ציון ארביב
הנדון: דוח תחקור

שם: שx  משפחה:  עמx      כיתה יא 2  אניעם

ביום מקרה הרצח היה בבית הספר עד השעה השביעית 13:50 והלך עם חברו בשם פרציx לירx לקצרין לקנות אוכל ומשם נסעו הביתה בטרמפ. את תאיר הכיר לא היה דו שיח אולי שלום שלום, לא היה באגף בו אירע הרצח, גם בגלל שכיתות י מאחר והיו בחופש וחבריו באותן כיתות י לא היו.
בגדר השמועות, שמע שאולי זה ערבי שעשה זאת שולל כי מישהו מבית הספר עשה זאת ואם כן יהיה מאוד מופתע חושב שזה לא היה מכוון כלפי תאיר וכנראה ראתה משהו שלא היתה צריכה לראות.

ארביב


14/12/2006
אל: רמ"ח / ראש צחמ
מאת: רס"ב ציון ארביב
הנדון: תחקור

שם: נעמx  משפחה: בראxx כיתה יא1

ביום הרצח היתה בבית הספר עד השעה 14:00 ההסעות, הכירה את תאיר, רקדו יחד בחוג, מאחר וכיתות י לא היו לא ביקרה באגף בו היה הרצח.
השמועות בבית הספר, שזה אדם בין 25 מקצרין שלא יודעת את שמו וילדה מכיתה ט' לחיאxx סיפרה כי היתה בשירותים והרוצח שינה את קולו

ארביב


14/12/2006
אל: רמ"ח / ראש צחמ
מאת: רס"ב ציון ארביב
הנדון: תחקור

שם: מרx משפחה: בלסxx   כיתה יא 1

ביום המקרה היתה בבית ספר מהבוקר עד שעה שביעית, לא מכירה את תאיר, באותו היום לא היתה בכלל באגף בו אירע הרצח, לא ידוע לה שום דבר על הרצח.

שם: שחר משפחה: גבאי מכיתה יא1

היתה בביה"ס עד תחילת שעה שמינית עזבה את בית הספר בשעה 14:30, לא היתה כלל בשירותים בו ארע הרצח, הכירה את תאיר מחוג ריקוד שהיו יחד בעבר.
לא שזכור שראתה את תאיר ביום הרצח. השמועות בבית הספר שזה ילדים מחצור, קרית שמונה או שראתה עסקת סמים.

ארביב


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3