ת/567 תשאול משפחות

מזכר יחידת ארז 
אל: ראש צח"מ                                  תאריך: 11/12/2006
מאת: איתן רפאלוב* 108XXXX        
הנדון: דוח תשאול

נחליאלי 4 צערx –  לא ראה דבר
משעול נקר 1 כהן יאיx ואתx* לא ראו דבר
יפרx ויאיר 2 נקר – 05079XXXX ראה* (מאיx) בעלים בסביבה בשעות המדוברות בין *14:00
נקר 3 אין אף אחד בבית
נקר 4 אסולxx לא ראה דבר
נקר 5 בנxxx לא בבית*

נקר 6 לא ראו דבר
נקר 7 משפחה רוסית לא מבינים*  עברית
נקר 9 כנפx ההורים לא בבית
נקר 10 אין אף אחד בבית אזולxx*
נקר 11 אסיx* לא ראו דבר
נקר 12 אף אחד בבית
נחליאלי 12 אשכנזx לא ראה דבר
נחליאלי 10 לא ראה דבר
נחליאלי 8 אין אף אחד בבית


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3