ת/569 דוח תשאול משפחות

מזכר יחידת ארז 
אל: ראש צח"מ                                  תאריך: 10/12/2006
מאת: איתן רפאלוב* 108XXXX        
הנדון: דוח תשאול

יסעור 6 – משפחת ביטוx לא ראו כלום
יסעור 5 – אין אף אחד
יסעור 7 – אין אף אחד
יסעור 8 – משפחת נויימx לא ראו כלום
ינשוף 7 – משפחת קרוx מתלונן על נוער שלדעתו משתמש בסמים במקלט ליד הבית.
ינשוף 2 – משפחת אוזx לא ראו כלום
ינשוף 6 – משפחת עמיאx אין אף אחד
ינשוף 8 – משפחת רוזנפלx יצחx לא ראה דבר שוטר לשעבר, אין דבר שהם יודעים
יונה 5 – משפחת כהx לא יודעים דבר
יונה 3 – משפחת פרx לא יודעים כלום.
יונה 2 – משפחת בx עמרx לא יודעים כלום.
יונה 1 משפחת דורוx – לא יודעים כלום.

יש לציין כי הרבה משפחות אמרו שיש לבדוק כת השטן.


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3