ת/583 תפיסת נעליו של רמx דאוxx שאיתם השתתף בחיפושים אחר תאיר ז"ל

03/01/2007
אל: צח"מ קצרין
מאת: זמואלסון יוסי 733XXX
הנדון: דוח תפיסה וסימון

היום לאחר ביצוע שיחזור בבית הספר 'נופי גולן' בקצרין, התבקש רמx דאודx ת.ז 02XXXX

להביא לתחנת משטרה את הנעליים בהם היה בארוע.

רמx הגיע לתחנת המשטרה והביא זוג נעליים שחורים שבהם לדבריו* היה באירוע.
תפסתי את הנעליים הנ"ל, סימנתי אותו על ידי תג מוצג בראשי תיבות שמי והכנסתי אותם לשקית* ניילון לבנה

זמואלסון 


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3