ת/656 תמליל דיסק מ.ט. 4/07 שחזור, מרדכx בx צבx + מרדכx אסרx, יעקx מלכx + רמx דאודx

מחלק תשאול
ימ"ר מרחב גליל
יום חמישי 04 ינואר 2007
טל' 04-987XXXX
פקס 04-987XXXX
אל: ר' צח"מ
מאת: רס"מ דודו חמו
הנדון: תמליל דיסק מט 4/07 מתאריך 03/01/2007

מקרא:
ש = יעקוב* מלכה (שוטר)
ד = דאוד רמי
מ.ל.ב = מילה או  משפט לא ברור

דובריםתוכן
ד א. או שהוא התקשר אלי צביקx חוטx או שהוא קרא לי אבל אני לא זוכר תאמין לי בקיצור הגעתי, הייתי במדרגות נכנסתי פנימה (משפט לא מובן) כסא שם, יש שם כיסא, הוא שם כיסא (מילים לא מובנות) 
שאיפה הכיסא היה?
דהא עמד פה, אני יודע איך השירותים היה סגור 
שזה הכיסא, זה היה סגור
דזה היה סגור, והוא מצא פשוט כיסא בפרוזדור 
שבסדר תגיד לי (מילה לא מובנת) 
ד(מילים לא מובנות )
שככה, אוקי מה אתה עשית? 
דד: אני באתי (מילים לא מובנות) היתה היה מכנס לבן 
שש: לא משנה, תראה לי מה עשית 
דהייתי פה, טיפסתי בצורה כזאת (מילים לא מובנות) ראיתי אותה או שהייתי (מילים לא מובנות) ראיתי אותה ככה 
שאתה עם הרגליים שלך הגעת ל (מילה לא מובנת) 
דלא, לא, לא, רק בידיים עליתי, ראיתי אותה ככה וטסתי החוצה, קיבלתי את הפלאש טסתי החוצה, המטרה שהיתה ברגע האינסטינקט הראשון היה להעיף את האבא מכאן, כי האבא היה אמור להגיע לכאן 
שאוקי 
דיצאתי החוצה פגשתי את מוטx, אמרתי למוטx מצאנו את הגופה, מצאנו אותה פה וצריך להרחיק אותו ואז גם (מילים לא מובנות) 
שתירד תירד משם שלא תיפול
ד קראתי לבת (מילה לא מובנת) מתנ"ס אמרתי לו מאיר תשמע מצאנו אותה פה צריך להרחיק את כולם מפה לפני (מילה לא מובנת)
ואז לפני כן סליחה לפני כן התקשרנו למשטרה, אני התקשרתי למשטרה ענתה לי איזה רוסיה במוקד (מילים לא מובנות) ולא הבינה אותי, אחר כך דיברה איתי ככה זה, או יואב או יואב (מילים לא מובנות) 
שהאם שאתה הייתה פה היה עוד מישהו שטיפס למעלה אתה ראית? מישהו שטיפס למעלה? 
דאני יודע שמוטx (מילים לא מובנות) הוא אמר לי אבל לא ראיתי אותו אישית, מוטx אמר לי שהוא טיפס בעצמו 
שאוקי תודה
 סיום

רס"מ דודו חמו
מ"א 942XXX


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3