ת/696 הבהרות לחוות דעת מומחה מיום 26/04/2007 ד"ר מיה פרוינד לשילה ענבר מהפרקליטות

ת/696 הבהרות לחוות דעת מומחה ד”ר מיה פרוינד מיום26/4/2007

תאריך היום: 28/6/7 לכבוד: שילה עינבר הנדון: הבהרות לחוות דעתי 3-1589-06, פ.א. 1010/6 תחנת גולן, בעניין בדיקת בלוסטאר לנעליים של רומן, להלן תשובותי למכתבך מיום 26/4/7:

  1. זוג הנעליים הנדון מוצג 67ג’י, נסרק באמצעות בלוסטאר בשישה אזורים שונים על פני זוג הנעליים, התקבלה תוצאה חיובית לחומר זה, אזורים אלה נדגמו לבדיקת ד.נ.א. מתוך שש הדגימות שתיים בלבד הניבו פרופיל גנטי (נעל ימין: לשון ועקב), ארבע הדגימות האחרות אשר הגיבו חיובית לחומר הנ”ל אך לא הניבו פרופיל גנטי נאספו מנעל שמאל, מהלשון ומהלשון לאחר קילוף ומנעל ימין מפנים הנעל ומהאזור הקדמי של הסוליה.
  2. קיימת אפשרות כי על סוליות הנעליים היה כתם דם אשר נוקה בחומר כלשהו ולאחר הניקוי התקבלה תוצאה חיובית בבדיקת בלוסטאר ללא פרופיל גנטי, קיימים שני הסברים למצב הנ”ל:

א כמות דם, לאחר הניקוי, ספיקה לתגובה חיובית באמצעות בלוסטאר אך יתכן מתחת לסף רגישות השיטה באמצעותה קובעים במעבדה פרופיל גנטי.

ב התגובה החיובית לבלוסטאר הינה בלתי ספציפית (“פואלס פוזיטיב” – באנגלית)

  1. – בעקבות הניקוי לא נותרו שרידי דם והתגובה החיובית לבלוסטאר נבעה מתגובה חיובית למשל, לחומר הניקוי (אקונומיקה) או כתוצאה מהצטברות מקומית של ריאגנט ה – בלוסטאר.
  2. לא ניתן לשלול את האפשרות כי על פני הנעליים היה מלכתחילה חומר כלשהו המגיב חיובית עם ריאגנט ה – בלוסטאר.

אל: מיה פרוינד, המכון לרפואה משפטית מעבדה ביולוגית, מאת שילה עינבר פרקליטות מחוז צפון, הנדון: הבהרות לחוות דעת מומחה פ.א. 1010/06 תחנת גולן, מס’ חוות הדעת: 3-1589-06, בהמשך לחוות הדעת שבנדון, אבקשך להבהיר הנקודה הבאה:

  1. במהלך בדיקות שנערכו על ידך לזוג נעלי עבודה מסוג סלמנדר שנתפסו מהנאשם רומן זדורוב ואשר סומנו על ידך מוצג 67ג’, הגיבו הנעליים תגובה שלילית לבדיקת פנל פתלאין ותגובה חיובית לבדיקת בלוסטאר, בשתי נקודות בנעל ימין לשון ועקב בלבד התקבל ד.נ.א. בפרופיל התואם של רומן זדורוב.
  2. האם קיימים מקומות נוספים בסוליות שתי הנעליים אשר הגיבו באופן חיובי לבדיקת הבלוסטאר אולם לא התקבל מהם פרופיל גנטי?

3. האם אפשרי, כי על סוליות הנעליים היה כתם דם, אשר נוקה בחומר כלשהו ולאחר הניקוי התקבלה תוצאה חיובית בבדיקת בלוסטאר על הסוליות, אולם למרות זאת לא יתקבל פרופיל גנטי כלשהו?

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3