ת/697 טופס החזרת מוצגים ד"ר מיה פרוינד אל ימ"ר גליל

טופס החזרת מוצגים מיום 31/12/6, ד"ר מיה פרוניד, תיק 3-1589/6 אל ימ"ר גליל, מאת: מעבדה ביולוגית, הנדון: החזרת מוצגים, סימוכין: פ.א 1010/06, מועברים ל… שתי מוצגים אשר סומנו בין היתר: 3-1589/06 מוצג 71 זוג נעליים חומות (מגף) ומוצג 67ג'י זוג נעליים (נעלי עבודה), מאשר קבלה: אורי יעלון, בברכה ד"ר מיה פרוינד. 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3