ת/715 פנייה לדוברת שב"ס, המדובב מבקש לעשות כתבה על כלא אשמורת

3/7/7
אל: דוברת השב"ס, דרך: קצינת אסירים גב' רותם, הנדון: בקשה וזמן עיתונאית וצלם עקב התנאים שלי בתור אסיר הפרדה ארצית, התנאים ברמת סיכון ממשית גבוה, אני האסיר ד. בן,..י.. ת.ז.  הפרדה ארצית מוגדר כאסיר שמור, עקב חשיפתי לטלויזיה ולעיתונות כמדובב משטרת ישראל ופרקליטות חיפה, חשפה, אני כרגה (טעות במקור) תובעה (טעות במקור)  אותם, לכן מבקש אני לעשות כתבה על כלא אשמורת רק על מנהל ו (לא ברור) הכלא שזרקו אותי לחדר בצינוק 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3