ת/797 מזכר קבלת קלטות מקור – אל: פקד אלן צ'ייקובסקי מאת: אבי אלוש – שוטר

אל: פקד אלן צ'ייקובסקי מז"פ מטא"ר
מאת: אבי אלוש מט גליל
הנדון: קבלת קלטות מקור

מאשר קבלת קלטות מקור על פי הרשימה

מ.ט. 164/06 גליל
מ.ט. 166/06 גליל
מ.ט. 167/06 גליל
מ.ט. 168/06 גליל
מ.ט. 172/06 גליל קלטות 1-3

הקלטות התקבלו לאחר הכנת חוות דעת מומחה.

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3