ד.ז. עד תביעה מס' 5X

העד ד.ז. מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר:

עו"ד ענבר: החומר ששייך לעד הזה הוגש, הודעותיו סומנו בעבר נ/1  ו –נ/5, הקלטת, דיסק השחזור ת/68 והתמליל ת/69


העד ממשיך:

ש.אתה היום עדין לומד בנופי גולן

ת.לא

ש.אתה בעדות שלך וגם בשחזור הראית לשוטרים וטענת מקום מסוים שבו היה מפגש שלך עם תאיר, אתה התייחסת לשיחה שהייתה לך עם נער בשם יגור, היום אתה יודע מי זה הנער הזה

ת.השם שלו היום זה עגור אלון, אני אז לא ידעתי את השם שלו וקראתי לו יגור

ש.אתה סיפרת בחקירה שנפגשת, יצאת מהכיתה בשיעור תנ"ך, שוחחת עם מספר בנות, חזרת, לקחת את התיק מהכיתה, יצאת שוב, הלכת לכיוון היציאה ושם תפס אותך ע.א. ושוחח איתך את השיחה שתיארת בעדות, הראה לך איזה שהוא פתק ואז עברה המנוחה תאיר, את תאיר הכרת, מה היו היחסים שלכם

ת.כן, הכרתי אותה, היינו ידידים

ש.זיהית אותה בוודאות

ת.ברור

ש.אני מראה לך על התרשים ת/222 תסמן לי את המקום שבו הייתה הפגישה שראית את המנוחה

ת.אני מסמן את המקום בו פגשתי את ע. באות פ' ואת המקום בו פגשתי את תאיר באות ת'

ש.על איזה מדרגות דיברתי

ת.אני מסמן את המדרגות באות מ.

ש.מאיזה כיוון ראית את המנוחה באה

ת.היא באה מאחורה, אני ראיתי אותה יוצאת מאזור הברזיה (מסומן חץ) ומגיעה עד למדרגות שסומנו מ' ואני יצאתי מהדלתות של הכניסה הראשית לכיוון הפרגולה ת/222  עם הסימונים של העד מוגש ומסומן ת/667

ש.מסרת בהודעות שלך לגבי הזמן שבו המקרה הזה היה ומסרת כל מיני דברים, פעם אחת מסרת שהוציאו אותך מהכיתה ב – 13:30, בשחזור אמרת שהפגישה הייתה בין 13:20 ל – 13:30, לפי מה ידעת להגיד את הזמנים

ת.לא הסתכלתי על השעון אבל שיערתי את הזמנים, התחלתי את השיעור ב – 13:05 והייתי בערך בשיעור בסביבות 10 דקות – רבע שעה, לא שמתי לב ומשם יצאתי החוצה

ש.אמרת שפגשת איזה ילדות ודיברת איתן, כמה זמן בערך ישבת איתן

ת.לא שמתי לב, אולי 5-7 דקות

ש.חזרת לכיתה לקחת את התיק

ת.כן

ש.נשארת או שיצאת מיד מהכיתה

ת.שאלתי אותו אם אני יכול להשאר, את המורה, אמר לי לא, לקחתי את הילקוט ויצאתי

ש.כמה זמן זה לקח

ת.זה לקח בערך 2 דקות

ש.ואז אתה מיד יצאת לכיוון היציאה

ת.לא, עוד התעכבתי שם, אבל קצת

ש.והלכת לכיוון היציאה

ת.כן

ש.ואז יש את הפגישה עם ע.א.

ת.כן

ש.כמה זמן עמדת ודיברת איתו

ת.גם 2-3 דקות

ש.ואז עברה תאיר ואתה יצאת החוצה מיד

ת.היא ישר כשהוא שאל אותי מה כתוב ואמרתי לו כלום, היא עברה ואני יצאתי, לא התעכבתי כשראית את המנוחה

ש.אתה סיפרת בהודעה שכשיצאת, חיכית לחבר שיסיים ללמוד

ת.כן, לד.ו.

ש.בערך, אתה יכול להעריך כמה זמן חיכית לו

ת.משהו כמו 10 דקות

ש.והוא יצא עם סיום השיעור

ת.הוא יצא בצלצול

ש.היציאה שלך הייתה כ – 10 דקות לפני תום השיעור, לפני הצלצול

ת.בערך

ש.אמרת שהוא הראה לך על פתק מילה ושאל אותך מה המילה, אתה זוכר להגיד לנו איזה מילה

ת.זו הייתה קללה ברוסית, אני לא זוכר מהי אבל לא רציתי לתרגם אותה

ש.אתה זוכר מה היא

ת.אמרתי אבל זו השערה, אני לא בטוח

ש.מה המילה הזו

ת.זו מילה לא יפה – העד רושם על פתק את המילה – מוגש ומסומן ת/668, משהו כזה, זו השערה, הוא לא יודע רוסית ורצה שאני אתרגם לו


העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:


ש.מסרת מספר הודעות ובהודעות האלה מסרת לוח זמנים מתי יצאת מהשיעור, שיערת בין 13:20 ל – 13:30, זה מה שאמרת בהודעות

ת.שיערתי, לא הסתכלתי על השעון בדיוק

ש.אני בעזרתך רוצה בסיוע של מספר נקודות למקד אותך ולהגיע לדיוק יתר, אתה מספר ב – 13/12/06 שהמורה לתנ"ך הוציא אותך ואת א.ל, אתה יודע מי זה א.ל.

ת.כן

ש.זה שיעור שמתחיל בשעה 13:05 השיעור לתנ"ך

ת.כן

ש.אני מבין שהמורה הוציא אתכם קרוב לתחילת השיעור ולא באמצע או בסוף השיעור, זה יותר הגיוני

ת.אני לא יודע, לא הסתכלתי על השעון

ש.אם השיעור מתחיל ב – 13:05 ומסתיים ב – 13:50, 13:30 אם מסרת זה יותר קרוב לסוף השיעור, יכול להיות שהוציאו אותך קרוב לסוף השיעור

ת.לא

ש.תסכים איתי שקנה המידה שלך היה בערך מתי הוציאו אותך מהשיעור כשאתה התייחסת לשיעור

ת.אני לא שמתי לב לשעה אני שיערתי

ש.אז אמרנו 13:30 שזה יותר קרוב לסיום השיעור לא יכול להיות שהוציאו אותך


עו"ד ענבר:
 אני מתנגדת. העד לא אמר בשום מקום שהוציאו אותו סמוך לתחילת השיעור, זו הנחה שחברי שם לו והוא אמר שהוא לא יודע, ואח"כ חברי שאל אותו אם זה היה יותר קרוב לסוף השיעור ועכשיו השאלה הבאה אם 13:25 זה פחות או יותר קרוב לסוף השיעור, אני מבקשת שחברי ישאל האם זה מדויק או לא מדויק בהודעות שהוא מסר.

עו"ד שפיגל:  בחקירה נגדית מותר לי להניח הנחות אצל עד ואח"כ אצליב את זה עם דברים אחרים, זו זכותי.

החלטה

עו"ד שפיגל יטרח ויציין בפני העד כי מדובר בהנחות שלו מאחר ונשאלו כבר מספר שאלות בענין זה והעד אמר כבר פעם אחר פעם לרבות בחקירה ראשית כי מדובר בהשערה של הזמנים וכי אינו זוכר, אנו נרשה שאלה אחת נוספת בענין זה.ניתנה היום י"ח באלול, תשס"ח (18 בספטמבר 2008) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.אסתר הלמן שופטת

 

חיים גלפזשופט

 יצחק כהן, אב"דסגן נשיא

 
העד ממשיך:


ש.מה יותר הגיוני, שהמורה הוציא אותך בתחילת השיעור או בסוף השיעור

ת.הגיוני יותר באמצע השיעור, זה שיעור אני לא הסתכלתי על השעון

ש.יכול להיות כשהוא הוציא אותך, הוא הוציא אותך בשעה 13:15 מהשיעור

ת.זה אתה משער

ש.ב – ת/69  אתה מספר בעמ' 1, 5 שורות מלמטה שאחרי שהוציאו אותך מהשיעור פגשת ברחבה על הספסלים שתי ידידות שלך מהספסלים, ס.ת וב.ט

ת.כן

ש.שאיתן ישבת ושוחחת מספר דקות, אמרת שבערך 5-7 דקות

ת.שיערתי, בערך

ש.כשאתה אומר שפגשת אותן ברחבה, אתה מתכוון לרחבה שבה נמצא הקולר של הברזיה או למסדרון

ת.כשישבתי עם הבנות זה היה ליד הברזיה, ברחבה למטה

ש.אותה ס.ת מספרת שראתה את תאיר ז"ל עולה מאותה רחבה איפה שהברזיה לכיוון למעלה, למפלס העליון בשעה 13:15 בדיוק ואני מפנה לעמ' 576 שורה 19, אני מבין מכך, אם ראית את תאיר שאמרה לך שלום כמו שתיארת, זה היה לפני שראית את שתי החברות שלך או אחרי

ת.זה היה אחרי

ש.אתה בטוח

ת.כן

ש.ע.א. שדיברת עליו, מספר ששוחח איתך על הפרשנות של אותה מילה ברוסית ואז במהלך אותה שיחת בירור לגבי המילה הוא ראה את תאיר שבדיעבד הוא הבין שזו היא, את אותה נערה שבאה ואמרה לך שלום ונתנה לך נשיקה בלחי ועלתה במדרגות, הוא מספר שירד לרחבה הזו שתי דקות לאחר הצלצול של 13:05 ואחרי 10 דקות כלומר 13:15 או 13:17 וזה קורה אחרי שכבר הוציאו אותך מהשיעור

ת.כן

ש.שוב אנו מגיעים בחשבון הזה ל – 13:15, יכול להיות שהוציאו אותך מהשיעור מדובר אכן ב – 13:15

ת.אני לא יודע, אני לא זוכר

ש.בשחזור אתה נראה מצביע על גרם מדרגות שמוביל לקומה שניה ואתה אומר אני ראיתי אותה, עלתה באמצע המדרגות והשוטר שואל אותך ככה, ואתה אומר עוד עוד, היא קפצה היא דילגה על זה ואני בדיוק יצאתי החוצה, האם זה מדויק

ת.כן

ש.גרם המדרגות הזה שהצבעת עליו, זה גרם המדרגות באופן ודאי שראית את תאיר עולה אחרי שהיא נפרדה ממך, באופן ודאי

ת.לא ראיתי אותה עולה עד הסוף אבל זה גרם המדרגות של היציאה מה שסימנתי מ' ב- ת/667

ש.וגרם המדרגות הזה מוביל גם לשירותים למעלה של הבנות

ת.כן

ש.את ש.י. אתה הכרת אז ומכיר אותה היום

ת.נכון

ש.אתה ראית את ש.י. בתוך המבנה כשיצאת מהשיעור או לאחר שנפרדת מתאיר ויצאת לחצר

ת. לא


עו"ד ענבר:
אין שאלות בחקירה חוזרת. 

עו"ד שוחט – פינק:


 אנו מגישות בהסכמה את ההודעות שגבה לב יופה, עדותו של העד יפה מתייתרת.


עו"ד שפיגל:
 מוסכם כי העדות נגבתה מהנאשם בשפה הרוסית. ההודעה מוגשת ומסומנת ת/669 , מכתב שהוצא ביום 10/12/06 מוגש ומסומן ת/670.

החלטה

להמשך שמיעת ראיות במועדים הקבועים.
הנאשם יובא באמצעות הליווי.ניתנה היום י"ח באלול, תשס"ח (18 בספטמבר 2008) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמואסתר הלמן שופטת

 

חיים גלפזשופט

 יצחק כהן, אב"דסגן נשיא

000502/07פח 054 עדן ונדר

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3