נ/051 תמלול דיסק מ.ט. 2/07 שחזור של צבי חוטר, מצא את תאיר

אל: ר צח"מ
מאת: רס"ר דודיק כהן

הנדון: תמלול דיסק מ.ט 2/07 שיחזור מצולם תאריך 03.01.2007

מקרא:
א = רס״ב אריה בנאסולי
צ = תxx חוxx
מ.ל.ב.=- מילה או משפט לא ברור.

אריה – שמי רס״ב א.ב.א. אנחנו עכשיו נעשה שחזור. אתה מסכים להראות את השחזור של היום שבו אתה מצאת את המנוחה תאיר?
צxx- כן.
אריה- אני מבקש ממך שבהתחלה, תראה לנו בהתחלה היכן השרותים. תסביר על הדלת כניסה, הואיל והיא נעולה אנו לא רוצים לפגוע, אנחנו נעשה את השחזור עצמו בשרותים אחרים, בשרותי הבנים. בהתחלה תיקח אותנו בבקשה ותראה לנו את דלת הכניסה הראשית של השרותים שבה מצאת את המנוחה.
צxx- בסדר. ( תוך כדי הליכה הנ״ל עוצר ואומר) שניה סליחה רגע.
אריה- מה שאתה רוצה.
צxx- אני לא זוכר איך התחלנו את החיפושים ירדנו. אני לא זוכר איך הגעתי, התחלנו הפוך סיבובים, לא זוכר בדיוק איך הגעתי לקומה הזו. התחלנו למטה ומפה עברנו, אני לא יודע. אני לא יודע, אני צריך לראות את זה גלוי, אני לא זוכר. Ok הגענו אני חושב מפה ( הנ״ל הולך במסדרונות בית הספר.)
אריה- זהו! אני רואה שאתה לא יודע איפה זה. אנחנו נרד לשירותים שבהם נדגים בוא. נרד לשירותים שבהם נדגים.
צxx- שניה אני.
אריה- בוא, בוא ניגש לשירותים שבהם נדגים.
צxx- אני זוכר, אני זוכר שהיו מדרגות רחבות, יוצאים מהשירותים מדרגות רחבות, זה קרוב לכניסה הראשית בדיעבד. (מרחק הליכה הנ״ל אומר) עוד פעם, אני לא שולט בבניין.
אריה- כן, כן בסדר.

אריה- אנחנו נרד עכשיו לשירותים ( מישהו ברקע אומר ״ צריך פה את האור״ כאשר הם עומדים בכניסה לשירותים). לא, נרד לשירותים של הבנים, שם נעשה את ההדגמה.
צxx- שניה, שניה, שניה.
אריה: בו בו נרד למטה אתה יודע איפה שירותי בנים? 
צxx: איפה חדר מורים אז איפה השירותים עצמם? 
אריה : לא צריך לשאולו אותו אנחנו
קול ברקע: זה השירותים האלה 
צxx: זה מוסתר שם לא (מצביע כלפי השירותים בו נרצחה תאיר זל) עכשיו אני מבין (עומדים בפתח הדלת של השירותים בו נרצחה תאיר זל) 
צxx נזכר: כן ואז ראיתי את קובי ומוטי (שרותי בנות) שבו מצאו את תאיר 
אריה: אוקי מכאן נרד לשירותי הבנים למטה להדגים 
צxx: אבל  
אריה: זה בסדר 
צxx: לא ראיתי את השלט הזה 
אריה: זה בסדר זה בסדר אפשר להבין את ההתרגשות 
צxx: אז ראיתי את הכיסא (מצביע לעבר כיסא הנמצא שם) הכיסא היה מונח שם 
אריה: בוא נדגים את זה כאן תראה לאן טיפסת ואך טיפסת (בשירותי בנים) זה לדוגמא זה הדוגמא 
צxx: זה בדיוק אותו מבנה? 
אריה: תראה לנו מאיפה 

צxx: אוקי הגענו למקום הגענו לשירותים יואב חדד ואני בתוך השירותים ראיתי שהדלתות הדלת הראשונה היתה פתוחה הדלת השניה היתה סגור בלי המנעול לא היה ידית ולא מנעול החלק הזה (מצביע לעבר ידית הדלת) פתוח לגמרי שאחד השיניים היה שבור היו עוד 2 דלתות כאשר אחת מהן היתה נעולה עד הסוף ביקשתי מיואב להתכופף הוא ראה התכופף למטה ראה לכלוך כתמים על הריצפה ונעליים אני התכופפתי אחריו ומיד חיפשתי מקום אך אני יכול לטפס כדי לראות מהשירותים הסמוכים נורא פחדתי להכנס כי זה היה סמוך מדי והחלטתי לטפס דרך הקיר החיצוני ואני לא יודע במה אחזתי אבל החזקתי משו כזה פה לא יודע היה פה איזה משהו לא יודע מה למעלה אם קיים משהו אז פשוט אתה רוצה שאני אטפס? 
אריה: אם אתה יכול בזהירות שלא תיפול 
צxx: (מטפס למעלה ומדגים) משהו כזה..אולי הנחתי רגל אני לא יודע אם הגובה אותו הדבר אני לא זוכר אבל אני חושב שראיתי דבר כזה נבהלתי וישר קפצתי ויצאתי החוצה 
אריה: לפני שיצאת האם יכול להיות שדרכת ועלית על עוד קירות חוץ מהקיר הזה? 
צxx: לא בצד ההוא לא עליתי בשום פנים (התאים הרחוקים מהכניסה) אולי נגעתי בדלת בצורה כזאת מכוון שאחרי שפתחתי את הדלת לא היתה פה ידית ולא רציתי שיפתח מכה אחת אז אולי נגעתי פה בצורה כזאת לא זוכר (הנל הראה בצילום כי נגע בחלקו העליון של הדלת) 
אריה: אחרי שפרצת את הדלת באמצעות פלייר עד איפה נכנסת? 
צxx: אני מניח משו כזה (עומד בכניסה לשירותים)לא מאמין יותר גם ממה שראיתי ומהפחד אני חושב שלא יותר 
אריה: יש לך מה להוסיף? 
צxx: מבחינת אך שהגופה נראתה במקום אני מניח שכבר יודעים יש לכם את כל התמונות לא נגעתי אני באופן אישי ואני מאמין שגם לא אלה שהיו איתי מיכוון שהיינו בכזה טראומה ופחד עוד פעם המראה מזעזע אני לא מאמין שנכנסנו יותר מדי 
אריה: הראתה שהנחת רגל אחת במקום הזה והשניה כאן יכול להיות שבמציאות זה באותו מיקום קצת יותר שמאלה? 
צxx: לא מבחינת מיקום הייתי די צמוד כיוון שלא היה במה להאחז 
אריה: שוב אני שואל האם יש אפשרות שעברת? 
צxx: לא לעבור ממש לא כי רגל אחת בטוח השארתי עומדת עמדתי המשכתי לדרוך על הקיר הראשון מעבר ממש עם 2 הרגליים לקיר אחר במפורש לא אריה: או עם רגל אחת? 
צxx: אולי רק בשביל להניח תרגל כי לנסות לראות יותר מקרוב 
אריה: ובקיר הזה? אני מניח שזה תא שירותים שבו ארע המקרה 
צxx: לא בשום פנים 
אריה: היכן הנחת את הכיסא שהביאו לך? 
צxx: את הכיסא הנחתי כאן צמוד לקיר בפינה (קרוב לקיר של התא הראשון)
אריה: יש לך מה להוסיף?
צxx: לא שנגמור את הסיוט הזה. 

(חתום: דודיק כהן ימר עמקים)


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3