נ/073 עדותו של מיכאל הרוש אב הבית, עד הגנה מס' 37

ראיתי את הנ"ל בפני וגביתי את הודעתו כלדקמן:

אני עובד בבית הספר נופי גולן כ – 14 שנים, כל מפתחות השייכים לכיתות מקלטים ומתקנים בבית הספר, נמצאים מפתחות אצל אבות בית הספר שזה אני מנXX וקוXX, אנחנו גם נתנו מפתחות למספר עובדים חיצוניים שעובדים בבית הספר בניקיון אצל הקבלן בשם רXX

ש. האם לרומן זדורוב היה מפתח למתקן כל שהוא בבית הספר?
ת. כן, היה לו מפתח למנעול במקלט שהוא למעשה מפתח מסטר של כל המקלטים בית הספר, המפתח היה אצלו בגלל עבודתו כרצף הוא שיפץ את המקלטים, המפתח לא היה אצלו באופן קבוע, היו מקרים שאני פתחתי לו את המקלט והיו גם מקרים שבהם הוא קיבל ממני את מפתח והחזיר בסוף היום.
ש. לגבי תאריך 06/12/2006 יום בו נמצאה גופתה של תאיר ראדה ז"ל ללא רוח חיים האם היה ברשותו מפתח?
ת. אני לא זוכר בוודאות כיון שיום יום אני לקחתי לו או נתתי לו מפתח, אני באמת לא זוכר
ש. האם למנקים היה מפתח למקלט?
ת. כן יש למנקים מפתח, לכל קבוצה יש צרור מפתחות.
ש. האם היה מצב בו נשאר מפתח אצל רומן והוא לא החזיר לך בסוף היום?
ת. אני לא זוכר מקרה כזה כי בדרך כלל הוא החזיר לי בזמן
ש. ביום 06/12/2006 על פי עדותו של רומן הוא סיים לעבוד בבית הספר בשעה 17:00 לערך האם אתה נמצא בשעות אלה בבית הספר?
ת. אני מסיים את עבודתי בשעה 15:00 כך שבאותו יום אני לא הייתי כשהוא סיים לעבוד, יתכן והמקלט ננעל על ידי המנקים לאחר סיום עבודתו כי המנקים בדרך כלל משאירים את המקלט מס' 2 פתוח עד סיום עבודתם ואחר כך נועלים בסיום העבודה
ש. אתמול עזרת לנו בפירוק המנעול הזה, המנעול הזה מוכר לך, ולמה?
ת. המנעול הזה מוכר לי כי מחובר אליו כבל מתכת ואני בעצמי חיברתי כדי שלא ילך לאיבוד
ש. את איזה מקלט נעל המנעול הזה?
ת. מקלט מס' 2
ש. האם מישהו מאנשי האחזקה של בית הספר נשאר אחרי השעה 15:00
ת. בדרך כלל נישארים קוXX ומנXX עד השעה 16:00 באותו יום של הרצח של תאיר קוXX נשאר עד השעה 16:00, מנXX הלך באותו יום מוקדם יותר בשעה 13:30 בערך
ש. האם ידוע לך כי רומן זדורוב לפני 06/12/2006 לא עבד מספר ימים?
ת. כן אני יודע ואני יודע גם למה, הקרמיקה נגמרה לו והוא חיכה שהקבלן אלX דXX יביא לו ריצוף להמשך העבודה
ש. האם המקלט בשעות הבוקר נעול בדרך כלל?
ת. בדרך כלל כן, אני לא אומר שזה נעול כל הזמן, בגלל שלפעמים המנקה או מדריכי שלח שמשתמשים במקלט אולי גם להם יש מפתח
ש. האם באותו יום 06/12/2006 התקיימה פעילות כלשהיא במקלט?
ת. לפי דעתי לא וגם מהסיבה שרומן עבד במקלט ולא היתה אפשרות לפעילות כלשהיא במקום
ש. האם היו בעבר חבלות למנעולים בבית הספר ולמקלטים בפרט
ת.כן כמה פעמים הודעות של חבלה של מנעולים אבל זה היה בדרך כלל במתקן מחוץ למבנה הראשי. זה היה במחסן טיולים או במחסן חממה, במקלטים אף פעם לא.
{דרוש תמלול XXX)

הודעתו הוקראה בפניו ואושרה כנכונה בחתימת ידו


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3