נ/248 הודעתו של מיכאל הרוש אב הבית, עד הגנה מס' 37

ראיתי את הנ"ל בפני ורשמתי את דבריו כדלקמן:

אני עובד בבית הספר נופי גולן בקצרין בתפקיד אחראי אחזקה, נתבקשתי למסור עדות נוספת חוזרת על ידי המשטרה בעניין הרצף שעובד בבית הספר נופי גולן רומן ואני מוכן לענות לשאלות שתשאלו אותי בנדון, לציין כי אני כבר מסרתי עדות אחת במשטרה לאחר מקרה הרצח וזאת העדות השניה שלי.

ש. האם זכור לך אם פגשת את רומן הרצף בתאריך 06/12/2006 יום רביעי שזה היום שבו היה מקרה הרצח של תאיר ז"ל?
ת. אני לא זוכר אם פגשתי אותו באותו יום
ש. האם זכור לך אם באותו יום מסרת מפתחות של המקלטים של בית הספר לרומן למטרה כלשהי?
ת. לא זכור לי, אם באותו יום מסרתי לו מפתחות אבל באופן כללי בימים שהוא עבד מדי פעם או שאני אישית הייתי הולך ופותח לו וזכור לי אפילו פעם אחת שאני נתתי לו את המפתח, שפותח את ארבעת המקלטים של בית הספר והוא פתח לבד והשאיר את המפתח אצלו ובסוף יום העבודה העבודה הוא החזיר לי את המפתח, אבל יתכן שהוא קיבל מפתח משני אבות הבית הנוספים שהם מנxx יצxx, וקוxx סמבxxx יתכן שהם פתחו לו או שנתנו לו מפתח כי גם להם יש את אותו מפתח.
ש. האם ידוע לך מאיזה שעה עד איזה שעה רומן היה עובד בריצוף בבית הספר?
ת. אני לא יודע כי הוא לא עובד ישיר שלי אני לא עכבתי אחריו יש לו אחראי עבודה ישיר והוא אלx דעx אני רק הייתי בא ומסתכל מדי פעם, שעות העבודה היו עצמאיות שלו ואני לא ידעתי מתי הוא בא ומתי הוא הולך.
ש. זכור לך מתי פעם אחרונה רומן ביקש ממך לפתוח לו את מקלטים או לקחת ממך את המפתח?
ת. לא זכור לי
ש. האם זכור לך אם לאחר המקרה שבו אתה מסרת לרומן את המפתח של המקלטים אם אתה פתחת לו את המקלטים אם שביקש ממך שוב את המפתח של המקלטים?
ת. לא אני לא זוכר, לפעמים המקלט גם היה פתוח כי המנקים גם עובדים שם ולמנקים יש ציוד במקלט כלי ניקוי ואז הם משאירים את המקלט פתוח
ש. איזה עבודות בדיוק ביצע רומן
ת. הוא ביצע עבודות ריצוף בלבד
ש. האם זכור לך כמה ימים הוא עבד אצלכם בביה"ס?
ת. לא זה אלx דעx יכול לדעת כי הוא עובד שלו
ש. איך היתה ההתרשמות שלך מרומן במהלך תקופת העבודה שלו אצלכם?
ת. ההתרשמות שלי שהוא בחור נחמד מנומס ועובד יפה ולא הרגשתי אף פעם משהו מוזר בהתנהגות שלו, היינו שואלים אותו שאלות על ריצוף הוא היה עונה ומסביר הכל
ש. האם ידוע לך אם רומן היה נכנס לשירותים של הבנות או שנכנס לקומה שבה נמצאים השירותים של הבנות שבהם נרצחה תאיר?
ת. לא ידוע לי דבר כזה מה שאני יודע שהוא היה שותה הרבה קפה ומדי פעם היה נכנס לחדר מורים כדי להכין לעצמו קפה אני אף פעם לא ראיתי אותו בשרותי בנות
ש. האם יש לך עוד מה להוסיף בנדון
ת. אני רק המום שהוא עצור אני לא מכיר אותו מספיק זמן אבל מהתקופה הקצרה שהוא עבד אצלנו אני התרשמתי שהוא בחור מאוד נחמד.

זאת הודעתו הוקראה בפניו ואושרה כנכונה בחתימת ידו


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3