ת/019 א | ת/019 ב | ת/020 | ת/021 | ת/022 מוצג חסר

ת/19 א' דיסק עליו מוקלטת החקירה – עד תביעה יו.אז (בתוך קרטון) (עמ' 57)  – מוצג חסר
ת/19 ב' דיסק עליו מוקלטת החקירה – עד תביעה יו.אז (בתוך קרטון) (עמ' 57)  – מוצג חסר
ת/20 תמליל בשפה בעברית – עד תביעה יו.אז (עמ' 57)  – מוצג חסר
ת/21 מ"ט 172/06 (3 דיסקים) עד תביעה יו.אז (בתוך קרטון) (עמ' 63)  – מוצג חסר
ת/22 תמליל חקירה – עד תביעה יו.אז (בתוך קרטון) (עמ' 64)  – מוצג חסר
ת/23 הודעה מודפסת שנגבתה במהלך החקירה בצירוף מזכר  – מוצג חסר


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3