ת/025 זכרון דברים לפני היציאה לשחזור 'החשוד רומן קרא לו ואמר לו כי הוא לא רצח ורק ראה את הגופה וניגב את הדם'

25/12/2006
אל: ר׳ ימ״ר
מאת: רמח תשאול
הנדון: זכד

סימוכין בתאריך הנ"ל מס' דקות לפני היציאה לשחזור ניגש אלי רפ"ק סאשה סטיז'ובסקי ואמר לי בנוכחות ק' אח"מ צפון* נצב* אבישי כי החשוד רומן קרא לו ואמר לו כי הוא לא רצח ורק ראה את הגופה וניגב את הדם, אמרתי לסשה ולק' אח"מ צפון כי אני אכנס אליו ואדבר איתו כי הוא חוזר בו וזה כנראה מגמתי אצלו, נכנסתי אליו כאשר השיחה מוקלטת ומושרטת בהתחלה רומן אמר שהוא לא רצח, אמרתי לו רומן מספיק תהיה שלם עם מה שאמרת לי בחקירה ולך עם האמת שלך נקי ושלם, רומן אומר לי משהו כמו אני לא יודע ואז אני אומר לו אני יודע שאתה לא יודע איך כלומר אתה אולי לא זוכר הכל אבל תספר בשחזור מה שאמרת לנו בחקירה
ואז רומן ביקש להגיד סליחה ושהוא בלחץ וכאשר יצא לשחזור לפרוזדור ביקש ממני לבקש סליחה מסאשה על כך שכביכול שיקר לו שוב ואז הוא ניגש לסאשה וביקש סליחה.

פקד יורם אזואלי


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3