ת/041 הודעתו של זדורוב 'ש. בתוך המנעול של מקלט מס' 2 נמצא גפרור או קיסם אתה החדרת אותו לשם? ת. לא עשיתי את זה, לא החדרתי שום דבר לתוך המנעול' הודעה מס' 11

ההודעה מס' 11*
תורגם מרוסית ע"י רפ"ק סטריז'בסקי  א – 975953 אח"מ גליל

אני רפ"ק סטריזבסקי א. עומד לחקור אותך רומן זדורוב בחשד לרצח תאיר ראדה בתאריך 06/12/2006 בבית ספר נופי גולן בקצרין.
אין אתה חייב להשיב לשאלות, כל אשר תאמר עשוי לשמש ראיה נגדך. הימנעות מלהשיב לשאלות יכולה לחזק ראיות נגדך

                                         חתימת החשוד                                                                חתימת החוקר


ש. בהודעותיך במהלך החקירה מסרת שב – 06/12/2006 סיימת את יום העבודה בסביבות 17:30 והלכת הביתה, באיזה מצב השארת את המקלט מס' 2? האם נעלת אותו?
ת. אספתי את הכלים ואני רק לא זוכר אם סגרתי את המקלט במנעול או לא, אולי אני רק תליתי אותו, אני לא זוכר.
ש. מי סגר מקלט מס' 2 במנעול?
ת. לא יודע, היו שם עובדי נקיון
ש. איך נסגר מנעול במקלט מס' 2: באמצעות הלחיצה או במפתח
ת. לפעמים הייתי מרים את המנעול מעלה והוא היה נצמד לקשת ונשאר באותו המצב כלומר, כאילו מנעול סגור וכשרציתי לפתוח פשוט משכתי אותו מטה, כאילו תוך הפרדה בין הקשת למנעול, והוא היה נפתח כלומר אף פעם לא הזדקקתי במפתח* כדי לפתוח מנעול מס' 2.
ש. בתוך המנעול של מקלט מס' 2 נמצא גפרור או קיסם אתה החדרת אותו לשם?
ת. לא עשיתי את זה, לא החדרתי שום דבר לתוך המנעול
ש. מסרת בחקירה שב 06/12/2006 ביקשת ממיכxx מפתח של מנעול המקלט, על איזה מקלט מדובר?
ת. של מנעול מקלט מס' 4 הייתי צריך למדוד לחתוך ולהדביק 4 פנלים במקלט מס' 4, מיכxx נתן לי את המפתח וביקש להחזיר לי אותו כי הוא בקרוב הולך הביתה.
ש. מפתחות של מנעולי המקלטים מס' 2 ומס' 4 זה מפתחות שונים?
ת. אני לא יודע
ש. מיכxx לא מאשר שאתה ב – 06/12/2006 ביקשת ממנו מפתח כלשהו, אינו אומר אמת?
ש. אני ביקשתי ממנו מפתח, הוא היה במשרד ולשם אני החזרתי את המפתח הוא היה יכול לשכח.
ש. אנו חושבים שאתה החדרת לתוך מנעול של מקלט מס 2 גפרור או קיסם עשוי מעץ מה יש לך להגיד על כך?
ת. לא החדרתי שום דבר לתוך המנעולים

ההודעה נרשמה מול החשוד אשר עקב אחרי כתיבת הודעתו, החשוד מסרב לחתום. 

                                         החשוד מסרב לחתום                                                                       חתימת החוקר    


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3