ת/393 הודעתה של התלמידה ספ.תי. תאיר לא הייתה מעשנת ולא הייתה מקללת

ראיתי את הנ"ל בפני ורשמתי הודעתה כדלקמן:

אני חברה של תאיר ראדה ז"ל מזה כשנתיים, תאיר לומדת בכיתה ח1 ואני למדתי בכיתה ח2, אני הייתי כל הזמן יחד עם תאיר כמעט בבית ספר ומחוץ לבית ספר.

ש. תספרי לי בבקשה על תאיר?
ת. תאיר הייתה כל הזמן שמחה טוב לה בחיים
ש. האם היו מצבים שתאיר היתה מתעצבנת?
ת. כן לפעמים לא הרבה* ושהיא מתעצבנת היא נשארת בבית
ש. ממה היא מתעצבנת?
ת. כל מיני שטויות
ש. שהיתה מתעצבנת מה היא היתה עושה?
ת. יושבת בבית
ש. כשהיתה מתעצבנת האם היא תאיר היתה מקללת או מגדפת?
ת. לא
ש. האם פעם ראית את תאיר מעשנת סגריות
ת. לא, ואני יודעת טוב מאוד שהיא שונאת את הריח של הסיגריות, לציין שהרבה פעמים כשהיינו אצלה ושאבא שלה היה מעשן בתוך הבית היא היתה מבקשת ממנו לצאת לעשן מחוץ לבית, כיוון שהיא לא סבלה את הריח של הסיגריות
ש. האם ברצונך להוסיף דברים?
ת.לא

הודעתי הוקראה בפנייה ואושרה כנכונה בחתימתה
העדות נגבתה בנוכחות אמה שלה* זיxx*


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3