עדותו של סעד דאהר – רכז צוות צח"מ ברצח תאיר ראדה

לפני 

כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד

כבוד השופט דני צרפתי

כבוד השופטת תמר נסים שי

 

המאשימה

 

 מדינת ישראל

 

נגד

הנאשם

רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון 708847

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי, עו"ד מיטל חן – רוזנפלד, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה

בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי 

הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים 

שירותי הקלטה – החלו בשעה 9:00 והסתיימו בשעה 13:49

פרוטוקול

העד סעד דאהר לאחר שהוזהר לומר את האמת עונה בחקירה נגדית לעו"ד ירום הלוי:

הייתי אז רכז מחלק תשאול בימ"ר גליל והמשכתי להיות רכז צוות צח"מ ברצח תאיר ראדה. 

היום אני פנסיונר משטרת ישראל. 

ש. כשהחלה החקירה הצטרפת לצוות החקירה של רצח תאיר?

ת. כן. 

ש. מה היה תפקידך? המשכת להיות.

ת. רכז צח"מ וגם רכז מחלק תשאול במקביל. 

ש. מה היה יחס ההיררכיה בינך לבין יורם אזולאי?

ת. הוא היה ראש המחלק שלי והבוס שלי. 

ש. המשיך להיות הבוס שלך גם בחקירת הרצח?

ת. כן. 

ש. המשכת לקבל הוראות גם ממנו?

ת. גם ממנו וגם משמואל בוקר. 

ש. אתה גבית את ההודעה גם מארתור?

ת. כן זה המדובב. 

ש. במרחק הזמן, אחורה, זוכר שגבית את ההודעה הראשונה שלו?

ת. עד שאמרת לי לא זכרתי. 

ש. אני מפנה אותך לנ/20א'.

בשלב זה עוברים להקלטה.

פרוטוקול הדיון יוקלט ויתומלל ע"י חב' חיצונית.

אחרי עדותו של העד סעד דאהר, יעיד העד אדיר חבני והדיון יהיה בדלתיים סגורות.

<#3#>

החלטה

אנו פוסקים לעד אדיר חבני הוצאות נסיעה ושכר בטלה בהתאם לתקנות – 2 ימי עדות. 

אנו קובעים מועדים נוספים לשמיעת עדי ההגנה לימים הבאים:

1.5.22 החל מהשעה 9:00 ועד השעה 16:00. 

3.5.22 החל מהשעה 9:00 ועד השעה 16:00. 

9.5.22 החל מהשעה 9:00 ועד השעה 16:00. 

10.5.22 החל מהשעה 9:00 ועד השעה 16:00. 

11.5.22 החל מהשעה 9:00 ועד השעה 16:00. 

15.5.22 החל מהשעה 9:00 ועד השעה 16:00. 

17.5.22 החל מהשעה 9:00 ועד השעה 16:00. 

18.5.22 החל מהשעה 9:00 ועד השעה 16:00. 

22.5.22 החל מהשעה 9:00 ועד השעה 16:00. 

24.5.22 החל מהשעה 9:00 ועד השעה 16:00. 

25.5.22 החל מהשעה 9:00 ועד השעה 16:00. 

המזכירות תזמן שירותי הקלטה לכל הישיבות הנ"ל. 

הישיבה הקבועה ליום 12.4.22 תחל בשעה 10:00. 

חב' ההקלטות תעביר לב"כ הצדדים את קבצי השמע בסוף כל ישיבה.

חב' ההקלטות תעביר פרוטוקול מתומלל לביהמ"ש תוך 24 שעות. 

המזכירות תוודא זימון שירותי הקלטה לישיבה הבאה – 6.4.22.

הדיון הסתיים בשעה 13:49. 

<#5#>

ניתנה והודעה היום ב' ניסן תשפ"ב, 03/04/2022 במעמד הנוכחים. 

אשר קולה , שופט

דני צרפתי , שופט

תמר נסים שי, שופטת

הוקלד על ידי זיוה שימעון

פרוטוקול נוסף מתאריך 03/04/2022

לפני 

כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד

כבוד השופט דני צרפתי

כבוד השופטת תמר נסים שי

המאשימה

 מדינת ישראל

נגד

הנאשם

רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון 708847

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי, עו"ד מיטל חן – רוזנפלד, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה

בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי 

הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים 

שירותי הקלטה – החלו בשעה 9:00 והסתיימו בשעה 13:49

הפרוטוקול תומלל והוקלד ע"י חב' חיצונית

פרוטוקול מתומלל

עד ההגנה:

  1. סעד דאהר 

עו"ד י. הלוי : אני מחזיק את נ/20א זה ההודעה הראשונה של ארתור המדובב שאתה גבית ביום 15/12/2006 ב- 10:55, אני רואה את השם שלך, תגיד לי אם אתה מזהה את חתימתך בסוף המסמך הזה?

העד, מר סעד : כן, זה כתב היד שלי.

ש : כתב היד שלך זה מספיק.

ת : נכון.

כב' הש' א. קולה : כן, הלאה.

ת : אני לא עברתי על העדות.

ש : לא צריך לעבור על העדות, תאמר לי אתה זוכר מי ביקש ממך לגבות את ההודעה? אני מניח שזה יורם אזולאי נכון?

ת : אחרי 16 שנים לא זוכר מי אבל הנחת יסוד כן כי הוא ראש הצוות, להגיד לך בוודאות אחרי 16 שנים קשה לי.

ש : או קיי, אני רואה שגבית את ההודעה בתחנת ראש פינה.

ת : יכול להיות, היום זה תחנת ירדן.

ש : נכון, באופן כללי בוא נניח שאתה יוצא מימר מהיחידה שלכם בנצרת.

ת : לא, בעכו.

ש : בעכו?

ת : כן.

ש : סליחה, ישבתם בעכו, כמה זמן זה נסיעה?

ת : לא, סליחה, המטה שלנו היה בעכו, מושב הצחמ היה בתחנת גולן.

ש : או קיי, אם אתה יוצא מתחנת גולן אז כמה זמן זה נסיעה לראש פינה?

ת : תלוי, אולי 20 דקות פחות או יותר.

ש : או קיי, אתה חוקר מנוסה, כשמישהו אתך נמצא בחקירה אתה תכתוב שנוכח עוד מישהו בחקירה נכון?

ת : אם היה כן.

ש : או קיי, פה אני לא רואה שם של עוד חוקר ואני מציע לך שיורם אזולאי היה אתך בחקירה אבל שמו לא נוכח.

ת : אם היה היה נרשם.

כב' הש' א. קולה : גם אם הוא נכנס יוצא היית רושם אותו? בא והולך ככה?

העד, מר סעד : אני לא יכול להגיד עכשיו.

כב' הש' א. קולה : לא, אם היה או לא אנחנו מבינים זה בסדר, השאלה מה הנוהל,

העד, מר סעד : אם היה מציג שאלה או שהיה אומר משהו במהלך,

כב' הש' א. קולה : לא, נכנס ויוצא.

העד, מר סעד : אי אפשר נכנס ויוצא כשאני יושב עם מישהו וחוקר אותו.

כב' הש' א. קולה : הבנתי.

העד, מר סעד : אבל אם הוא נכנס ומציג שאלה מסוימת הייתי אומר פלוני אלמוני עמד הציג שאלה כך וכך והתשובה של הנחקר או שלי כך וכך.

עו"ד י. הלוי : או קיי, סיטואציה, שיורם נמצא אתך שם, יורם אזולאי, ואתה חוקר אותו ולפני החקירה שלך או אחרי החקירה שלך הוא יושב אתו לבד, יורם אזולאי יושב ומדבר עם המדובב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : סיטואציה לטענתך תגיד.

עו"ד י. הלוי : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה לא נותן סיטואציה קיימת אלא סיטואציה לטענתך.

עו"ד י. הלוי : נכון.

כב' הש' א. קולה : גברתי שכחה את הכללים פה, אם גברתי תתנגד תתנגד, גברתי לא מנהלת פה דו שיח באמצע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, אני מבקשת לתקן את השאלה.

כב' הש' א. קולה : אז תקומי ותבקשי להתנגד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז אני לא רוצה להתנגד אני חושבת שאפשר לייעל את זה כשאני מבקשת וחברי מתקן.

עו"ד י. הלוי : אולי אתה נזכר שיורם אזולאי היה אתך בחקירה הזאת?

העד, מר סעד : אני אמרתי ואני חוזר שלי לא זכור ואם היה הייתי רושם ואם היה מציג שאלה הייתי אומר פלוני אלמוני הציג.

ש : אני אומר לך שהוא היה באותו בוקר והוא נפגש עם ארתור.

ת : אם הוא נפגש לא בנוכחותי זה משהו אחר, לא אני, אל תכניס אותי לדברים שאני לא עשיתי, אם נפגש לא בנוכחותי זה משהו אחר, הוא ראש הצוות זכותו להיפגש עם מי שהוא רוצה.

ש : בוא נניח שהוא נפגש אתו אני מציג לך שנסעתם ביחד לחקור אותו, אתה נזכר בכזה דבר?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מבקשת להתנגד.

כב' הש' א. קולה : זו התנגדות מיותרת, התנגדות סרק, כל מה שעורך הדין שואל זה לטענתו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז העד צריך לדעת את זה, מה שאנחנו יודעים העד לא יודע.

כב' הש' א. קולה : העד יודע את זה, העד לא נולד אתמול, העד בא מהמשטרה הוא לא נולד אתמול.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר, הוא צריך להגיד לו לטענתי זה מה שאני מבקשת.

העד, מר סעד : דרך אגב אני לא ריעננתי את זיכרוני, אני נכנסתי בלי ריענון זיכרון, הוא קרא לי באתי בלי זיכרון בלי כלום.

כב' הש' א. קולה : הוא שואל שאלות זה לא אומר אם זה אמת או לא, הוא שואל אותך, אתה תענה לשאלות שלו למיטב זיכרונך.

עו"ד י. הלוי : אני אומר לך מציע לך שיורם ואתה נסעתם ביחד באותו בוקר אל המדובב.

העד, מר סעד : אז מה אתה מציע לי.

כב' הש' א. קולה : מאיפה לאיפה?

העד, מר סעד : מראש פינה לקצרין?

עו"ד י. הלוי : אני מציע לך.

העד, מר סעד : מה מציע לפי הזיכרון?

עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שיורם אזולאי קשר קשר עם שני המדובבים עם ארתור ויבגני באותו בוקר ביוזמת יבגני וארתור,

כב' הש' א. קולה : קשר אתם קשר שיצר אתם קשר כלשהו.

עו"ד י. הלוי : לא, קשר אתם קשר פלילי.

כב' הש' א. קולה : קשר פלילי אתה מתכוון לומר?

עו"ד י. הלוי : נכון, מה שחקרתי את יורם,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, לטענתי, תגיד לטענתי אם לא אני מתנגדת.

כב' הש' א. קולה : גברתי לא תפסיק עם הדבר הזה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, אני לא אפסיק עם הדבר הזה כי אני מבקשת שחברי יגיד שזה לטענתו מה זה להציג לו קשר קשר, לטענתי.

כב' הש' א. קולה : אני נתתי החלטה שגברתי תפסיק, אני מורה לגברתי להפסיק.

כב' הש' ד. צרפתי : כבר הבהרנו, גברתי חשבה שזה לא ברור? הבהרנו לעד שכל השאלות הן לטענתו של עורך דין הלוי אז זה לא מיותר עכשיו?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : איך הוא ידע מה לטענתו ומה לא? שיגיד לטענתי.

כב' הש' ד. צרפתי : מה זה מיותר.

כב' הש' א. קולה : גברתי באה להפריע סתם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא ממש לא.

כב' הש' א. קולה : לא, לא, גברתי תתרגל לא לנהל וויכוח עם בית המשפט.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר, אני מקבלת אדוני.

כב' הש' א. קולה : לא לנהל וויכוח, זו ההחלטה וזהו כל כך פשוט.

עו"ד י. הלוי : תקשיב, שאלת שאלה למרות שאתה לא חוקר אותי אני בשמחה משיב לך, אני אומר לך ששני המדובבים הוקלטו בבוקר ה – 15/12 שאתה גובה את נ/20א, אתה גובה את ההודעה ב- 10:55, שני המדובבים הוקלטו בתא זאת עובדה הם הוקלטו והשיחה תומללה, ב- 9 בבוקר מיד כשרומן יצא מהתא שלו לחקירה הם דיברו ביניהם, דיברתי על זה רבות, חקרתי את יורם ושני המדובבים, וארתור פונה ליבגני אומר לו תשמע כשאתה יוצא, המדובב יבגני סיים באותו זמן את התפקיד שלו כמדובב אז ארתור נפגע ממנו ואמר לו בבקשה כשאתה יוצא דבר עם יורם שיגיד לי איך תאיר נרצחה ויבגני אומר לו היום הוא מוציא אותך וזה ב- 9 בבוקר, שעה אחר כך ארתור יוצא מחקירה, אני נותן נתון, אני אמרתי לבית משפט את כל הטענות חקרתי ויש לי גם טענה שיורם הדריך אותו לפחות במשהו אחד חשוד להגיד חזק לרומן שתאיר לא נאנסה כשזה קורה כשארתור חוזר מהחקירה וגם רומן חוזר וזה קורה ואפשר לראות את זה בקלות, עכשיו הסברתי לך למה אני טוען, אני טוען שקשירת הקשר הפלילית של שני המדובבים ויורם קרמה עור וגידים בזה שיורם לא רק הוציא אותו לחקירה אלא גם נסע לדבר אתו יחד אתו מה אתה אומר על זה?

העד, מר סעד : אני מתנגד לשאלה הזאת שאדוני בא ואומר לי הקצין בכיר במשטרת ישראל שהוא קשר קשר לביצוע פשע, דבר שני אני לא זוכר שיורם בפני נתן תדרוך או דיבר אתו או אמר לו דברים כאלה.

ש : אולי יורם ראה אותו לפנייך ישב אתו לבד או אחרייך ישב אתו לבד.

ת : אדוני, אני אשאל את אדוני לפני שנה איפה היית, אתה יכול להגיד לי איפה?

ש : טוב, אני ממצה את הנקודה המסוימת, אתה מזיכרונך ומאמצייך לזכור לא זוכר את יורם אתך שאתה נוסע אתו לחקור.

ת : לא, לא זוכר.

ש : אני אזכיר לך, מפנה ליומן צחמ שאני מגיש אותו.

כב' הש' א. קולה : באמצעות מי, באמצעות מה.

עו"ד י. הלוי : אני לא יודע מי כתב אותו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה זה יומן צחמ.

עו"ד י. הלוי : בבקשה, 

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תראה לי. 

כב' הש' ד. צרפתי : יש טענה שזה לא יומן הצחמ?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה נראה כמו יומן צחמ, הייתי רוצה רק לאיזה צורך זה מוגש? לעניין הקבילות זה מאד רלוונטי כי עם העד הזה אפשר להגיש רק את מה שהוא כתב או ערך.

כב' הש' א. קולה : אני לא חושב שגברתי צודקת, מה המשמעות מה המשקל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני שואלת מה הקבילות, הוא יכול להעיד על מה שהוא ערך.

כב' הש' א. קולה : הקבילות זה קביל, המשקל נדון בבוא העת.

עו"ד י. הלוי : אמרתי לכם בזמנו אני אגיש בקשה להסרת חיסיון ואז אני אבקש גם את המסמכים הרפואיים של א. ק. עכשיו הגיעה השעה תראו דברים מעניינים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בינתיים שיגיש את זה.

כב' הש' ד. צרפתי : אם יש משהו להוסיף לגרוע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו נעדכן.

עו"ד י. הלוי : אני מגיש.

כב' הש' א. קולה : יומן צחמ ללא תאריך אני מבין זה בסדר רץ.

עו"ד י. הלוי : כן.

כב' הש' א. קולה : יומן צחמ של חקירת תאיר ראדה ז"ל הוגש וסומן נ/128.

עו"ד י. הלוי : קודם כל המספור הוא שלי, הוא היה לא ממוספר, 

כב' הש' א. קולה : מה זה המושחר זה בכוונה זה בסדר?

עו"ד י. הלוי : אני לא עשיתי כלום.

כב' הש' א. קולה : קיבלת מהם ככה?

עו"ד י. הלוי : בוודאי זה מתיק החקירה, חוץ מהמספור, עמוד 15,

כב' הש' א. קולה : שלך.

עו"ד י. הלוי : נכון, אנחנו רואים יום חמישי 15/12/2006.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : כתוב ב- 08:45 שהצוות קיבל תדרוך מראש הצחמ פקד יורם אזולאי ואחרי זה אנחנו רואים ב- 10 פקד יורם רס"ב דאהר יצאו לחקור את המדובב בתחנת ראש פינה, יש לנו עוד חלק בפסיפס שלנו.

כב' הש' ד. צרפתי : באחת הם חוזרים.

עו"ד י. הלוי : אמת.

כב' הש' ד. צרפתי : כן.

עו"ד י. הלוי : אני מציע לך את העובדה שאתה לא נסעת לבד לחקור את ארתור אלא יורם (שאתה לא חייב לדעת מזה) אחרי שהוא קשר קשר פלילי עם שני המדובבים הוא גם המשיך את הקשר בזה שארתור אכן יצא לחקירה והוא גם טרח בכבודו ובעצמו להגיע לארתור כדי לתדרך אותו בהתאם לקשירת הקשר ורצונותיו של ארתור, מה אתה אומר על זה, אולי זה מזכיר לך שאתם ביחד נוסעים.

העד, מר סעד : אם זה כתוב יכול להיות שהוא היה אבל אני לא זוכר שהוא נכח אתי בזמן העדות או התדרוך לפי מה שאתה טוען.

ש : 20 דקות לוקחת הנסיעה בערך, אני חי מהפה שלך, 

ת : לא מדדתי את זה לפי זמן.

כב' הש' א. קולה : מאיפה לאיפה?

עו"ד י. הלוי : כנראה מתחנת גולן לראש פינה.

כב' הש' א. קולה : זה 20 דקות בערך.

עו"ד י. הלוי : בסדר, חזרה עוד פעם בערך 20 דקות, יצאתם ב- 10 חקירה החלה ב- 10:55, חזרתם ב- 13:00, אני אומר לך, אין שעת סיום חקירה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : העמוד האחרון שהוא חצי עמוד הוא נחתך בשעה 12:05.

עו"ד י. הלוי : נכון, מדויק, כתוב למעלה 12:05, 

כב' הש' א. קולה : זה מסתדר עם השעות פחות או יותר, כן.

עו"ד י. הלוי : אני מסיים לאחר שאני אומר לך שיורם אזולאי דיבר עם ארתור בין בנוכחותך ובין בלעדייך או גם וגם, גם אתך וגם בלעדייך תתייחס בבקשה לאפשרות הזאת.

העד, מר סעד : אני חוזר ואומר לא אתי ולא בלעדיי לא זכור לי דבר כזה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : אתה לא יכול להעיד שאתך.

העד, מר סעד : נכון, נכון.

כב' הש' א. קולה : לבד אתה לא יודע.

העד, מר סעד : לי לפני לא היה דבר כזה אני לא זוכר שהיה דבר כזה.

עו"ד י. הלוי : אני סיימתי.

כב' הש' א. קולה : טוב, חקירה נגדית.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

העד, מר סעד משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד מ. חן רוזנפלד : 

עו"ד מ. חן רוזנפלד : סעד, היה לך עוד מה לעשות בתחנת ראש פינה אם אתה זוכר חוץ מלגבות את הודעתו של ארתור?

העד, מר סעד : לא זכור לי היום מה עשינו באותו יום שם בתחנת ראש פינה.

ש : אז ככל שביומן הצחמ יש את היציאה לצורך גביית ההודעה ככל שהיה צורך אחר או צורך נוסף שלשמו נסעת לתחנת ראש פינה אני מניחה שגם זה היה רשום.

ת : נכון.

ש : אני יכולה להניח מתוך מה שרשום ביומן הצחמ שהתכלית לנסיעה לראש פינה הייתה לגבות את הודעתו של ארתור.

ת : על פי הרישום כן.

ש : אז אני מניחה שהגעת לתחנת ראש פינה, גבית את ההודעה שלו שמתחילה בשעה 10:55 מה שמסתדר עם הזמנים,

כב' הש' א. קולה : לא לגמרי, יש לנו חור של חצי שעה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : 10, בסדר, צריך להוציא אותו מהתא, למצוא חדר, להתארגן, זו ההנחה שלי.

העד, מר סעד : זה נכון בדיוק אבל תופסים סטופר ויושבים ולפי סטופר מתחילים לעבוד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ברור זאת לא תחנת בית שלך.

העד, מר סעד : זה לא משחק כדורגל כבודכם, צריך להתארגן, לצאת, להיכנס, זה לא על פי שעון ועל פי דיוק בזמנים.

ש : אני שואלת משום שאתה לא שירתת בתחנת ראש פינה.

ת : לא.

ש : אתה אורח שם.

ת : זה מה שאני טוען לזה התכוונתי.

ש : ולכן צריך לדאוג לחדר, להוציא את המדובב.

ת : נכון.

עו"ד י. הלוי : עושים את זה בטלפון לפני.

ש : לפעמים הוצאה של מדובב היא לא הוצאה כמו של עצור רגיל נדרשים פה סידורים אחרים.

ת : גם זה תלוי במי שיכול להוציא אותו.

ש : ואותו דבר גם לגבי ההחזרה שלו אחר כך.

ת : נכון.

ש : לכן אני מבינה שאילו היית מתעכב שם עוד אחרי גביית ההודעה למשל לצורך המתנה שלך לשיחה של יורם אתו כי אתם נוסעים ביחד וחוזרים ביחד זה משהו שהיית זוכר כי היית יושב ומחכה ליורם שיסיים לדבר עם מי שכרגע גבית את הודעתו.

ת : נכון.

ש : לכן אני מבינה שאם היה דבר כזה זה משהו שהיית זוכר אבל לא היה כי נסעתם ביחד גביתם את ההודעה וגם חזרתם ביחד.

ת : בפניי לא היה דבר כזה.

ש : בסדר, אתה הגעת לזירה ביום של הרצח.

ת : נכון.

ש : רואים אותך בתמונות.

ת : נכון.

ש : של מעבדה ניידת, אני רוצה להציג לך את התמונה שלך.

ת : זה אני זוכר.

ש : תמונה מס' 11 שעה 21:54 זה אתה?

ת : זה עדיין אני.

ש : אני רואה שבחדר השירותים מבחוץ ואחר כך אין ססל לא מחוץ למתחם ולא בתוך המתחם.

ת : כן.

ש : כל הדרך שלכם למעלה מה שנקלט בתמונות אין סרט.

ת : כן.

ש : זה מה שהיה?

ת : אם אין סרט אין סרט.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תודה אני סיימתי.

עו"ד י. הלוי : אין לי שאלות.

כב' הש' א. קולה : טוב, אדוני פנסיונר.

העד, מר סעד : אני פנסיונר, אני מודה לכם אני לא צריך שום דבר.

כב' הש' א. קולה : תודה לך אדוני.

העד, מר סעד : תודה.

  • הישיבה ננעלה –

הוקלד על ידי זיוה שימעון

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3